Informatieplicht voor organisaties

Per 1 juli 2019 informatieplicht

Organisaties met een energiebesparingsplicht moeten per 1 juli 2019 via het eLoket van RVO de energiebesparingsmaatregelen registreren die zij momenteel hebben genomen. Hierbij worden de Erkende maatregelenlijsten voor desbetreffende branche gehanteerd zoals kantoren of onderwijsinstellingen. De Erkende maatregelenlijsten vindt u op de website van Infomill. Ga naar de website van Infomill.

Zelf doen of laten doen?

U kunt natuurlijk zelf in de Erkende maatregelenlijsten verdiepen en de reeds genomen maatregelen rapporteren. Volg dan het stappenplan op de RVO website. Maar gelukkig kunt u het ook laten doen en de tijd en moeite besparen. Daarbij zijn er een aantal mogelijkheden waarbij Leijting Advies specialisten inzet die u volledig kunnen ontlasten:

1) Informatieplicht: rapportage voor € 650,- excl. btw

U krijgt een specialist op bezoek die de reeds genomen maatregelen vastlegt waarna u zelf met eHerkenning rapporteert via het eLoket van RVO. U voldoet dan aan de informatieplicht. De kosten zijn € 650,- excl. btw per inrichting.

2) Informatieplicht: rapportage en afmelden voor € 700,- excl. btw

Identiek aan optie 1 alleen rapporteert de specialist met eHerkenning via het eLoket van RVO. U voldoet dan aan de informatieplicht. De kosten zijn € 700,- excl. btw per inrichting.

3) Energieplanner + afmelding informatieplicht vanaf € 898,- excl. btw

De Energieplanner geeft inzicht in uw energieverbruik en combineert deze met concrete energiebesparingsacties. Met een slimme meter wordt het energieverbruik geanalyseerd en gewerkt aan het optimale energiepatroon. Het doel is om te beginnen met laagdrempige acties, vaak zonder investering waarna de gerealiseerd besparing bijvoorbeeld ingezet kan worden om grote(re) investeringen te doen.

Neem direct contact met mij op of via dit formulier


Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

In het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer is een energiebesparingsverplichting opgenomen. Deze energiebesparingsverplichting houdt in dat middelgrote energieverbruikers en grootverbruikers alle maatregelen moeten nemen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. Een organisatie is een middelgrote energieverbruiker bij een jaarverbruik van 50.000 kWh en/of 25.000 m³ gas per inrichting. De energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in zogenaamde erkende maatregelenlijsten die per sector samengesteld worden en regelmatig geactualiseerd worden.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Voor alle inrichtingen met een jaarverbruik van minimaal 50.000 kWh en/of 25.000 m³ gas. Hierbij maakt het niet uit of het om een bedrijf gaat, een (sport)vereniging, school of andere organisatie. Bedrijven met een EED Energie auditplicht krijgen meer tijd. Deze moeten per 1 december rapporteren via het eLoket.

Voor wie geldt geen informatieplicht?

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂ vereveningssysteem;
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
  • Wet Milieubeheer inrichtingen (type C) die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Ook voor kleinverbruikers interessant

Hoeft u niet te voldoen aan de informatieplicht? Dan zijn de Erkende maatregellijsten vast ook interessant voor u. De maatregelen zijn natuurlijk binnen vijf jaar terugverdiend maar daarnaast leiden veel maatregelen tot comfortverbetering. Beter afgestemde ventilatie, ruimteverwarming of verlichting leidt tot meer comfort en fitte werknemers.