Info bedrijven

Vraag en antwoord over verplichtingen voor bedrijven

Is energiebesparing verplicht voor bedrijven?

Voor bedrijven met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh of vanaf 25.000 m³ gas is het verplicht om maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Deze energiebesparingsverplichting is opgenomen in het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer. Per 1 juli 2019 zijn bedrijven met een energiebesparingsplicht tevens verplicht via het eLoket van RVO te melden welke energiebesparende maatregelen zij reeds hebben genomen. Dit valt onder de Informatieplicht.

Lees meer over de informatieplicht

____________________________________________________________________________________________________

Waarom is het Activiteitenbesluit nu zo van belang?

De wettelijke verplichtingen bestaan al sinds 1993 maar sinds de ondertekening van het Energieakkoord in 2013 wordt toezicht en handhaving geïntensiveerd door het bevoegd gezag. De overheid wil namelijk de doelstellingen in het Energieakkoord halen maar loopt momenteel nog achter op de doelstelling voor energiebesparing en opwekking duurzame energie. Daarom is de informatieplicht in het leven geroepen. Op deze manier wordt bij de overheid bekend welke verplichte maatregelen wel zijn genomen en welke nog niet. De overheid kan optreden indien op termijn energiebesparingsmaatregelen niet worden genomen.

____________________________________________________________________________________________________

Erkende maatregelen voor sectoren

Middelgrote energieverbruikers en grootverbruikers moeten voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Voor deze bedrijven zijn per sector erkende maatregelenlijsten geïntroduceerd. Deze hebben als doel discussie te voorkomen over welke maatregelen een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hebben. Maatregelenlijsten zijn er o.a. voor kantoren, de agrarische sector en autoschadeherstelbedrijven. Op de website van InfoMil kunt u deze erkende maatregelen downloaden.

Ga naar website InfoMil

____________________________________________________________________________________________________

En als energiebesparing niet verplicht is?

Dan is het voor u juist gunstig om te besparen op energie want u betaalt bij lagere elektriciteitsafname relatief meer energiebelasting per kWh. Lees meer

____________________________________________________________________________________________________


Subsidies en aftrekposten (links)

SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Ga naar pagina op de RVO website.

ISDE subsidie (Investererings Subsidie Duurzame Energie). Ga naar de pagina op de RVO website.

Energie Investerings Aftrek. Ga naar de pagina op RVO website.

Kleinschaligsheidsinvesteringsaftrek. Ga naar de website van de Belastingsdienst.