Kies voor lokaal opgewekte duurzame energie

Leijting Advies is ambassadeur van Om Nieuwe energie.

Bijna iedere energiebedrijf levert wel groene energie. Maar de vraag is dan wat 'groen' inhoudt. Dat kan waterkracht zijn uit Noorwegen of energie uit biomassacentrales waarbij hout over zee wordt aangevoerd. Beter is dat er lokaal zonnepanelen en windturbines geplaatst worden. Dan wordt het aanbod aan Nederlandse duurzame energie uitgebreid. Slechts een handjevol energiebedrijven investeren in duurzame energie, kopen duurzame energie in en compenseren de CO₂ uitstoot van het afgenomen gas. Door te kiezen voor een energiebedrijf dat investeert in lokaal opgewekte duurzame energie help je mee aan een duurzamer Nederland. Om Nieuwe energie wekt zelf windenergie op.

Om Nieuwe energie

Via onderstaande link kun je zelf een berekening laten make en een contract aanvragen. Zorg er wel voor dat uw vaste contract binnen een maand afloopt vanwege mogelijke overstapboetes. Een variabel contract (waarbij de prijs ieder kwartaal aangepast wordt) kan altijd opgezegd worden binnen een maand.


                                                        

duurzaamheidsscore: 10                           

Over Om

Om is een non-profit collectief dat de energie transitie vanuit de bevolking wil stimuleren. De lokale burgerinitiatieven van Om wekken duurzame stroom op. Deze stroom kan dan gebruikt worden door de mensen of bedrijven in de omgeving. De opbrengsten uit deze energie afname worden vervolgens weer geïnvesteerd in nieuwe lokale duurzame initiatieven en projecten en in het verlagen van de energieprijs. Op deze manier wil Om de energietransitie versnellen en betaalbaar maken, zonder dat de consumenten en bedrijven aan hoge investeringen vast zitten of afhankelijk zijn van grote (energie-) instanties en (buitenlandse) overheden.

Volgens het jaarlijkse energieleveranciersonderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE is de duurzaamheidsscore van Om een 10. Het hoogste cijfer.

Over de duurzaamheids-score

Jaarlijks voeren de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE het energieleveranciersonderzoek uit waarbij alle energiebedrijven worden beoordeeld op de inkoop, investering en levering van duurzame energie. Deze drie onderdelen worden samengevoegd tot een rapportcijfer, de duurzaamheids-score. Om Nieuwe energie heeft met een 10 de hoogste score behaald en behoort tot de zogenoemde 'voorlopers'. Dit energiebedrijf werkt dus actief mee aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Kies voor een duurzamer Nederland en ga Om!