Er liggen nog zoveel daken te wachten op zonnepanelen...

_______________________________________________________________________________________________________________________

En dit zijn de mogelijkheden:

SDE+ subsidie

Voor: Bedrijven en VvE's.


Voor de ondernemers/VvE's met een groot dakoppervlakte (> 400 m2) is dit de meest lucratieve vorm. Leen het investeringsbedrag bij de bank en u verdient vanaf het eerste jaar dankzij subsidie en stroomverkoop. Investeer (deels) zelf en u heeft de installatie binnen 10 jaar terugverdiend terwijl u 15 jaar lang subsidie ontvangt voor iedere opgewekte kWh. Voor SDE+ subsidie is een grootverbruikersaansluiting vereist of u moet bereid zijn de capaciteit van de huidige aansluiting te vergroten naar minimaal 3 x 80 Ampère. Heeft u al een aansluiting met een capaciteit hoger dan 3 x 80 A? Dan kan de route met SDE+ subsidie ook interessant zijn bij een dak kleiner dan 400 m2. Het verhogen van de aansluiting is namelijk een behoorlijke kostenpost en weegt zwaar mee bij het rondkrijgen van het financiële plaatje.

wel SDE+ subsidie maar geen financiering?

Indien u de zonnepanelen niet wilt of kunt financieren, dan kunt u dat door een derde partij laten doen. U doet dan afstand van de SDE+ subsidie en ontvangt een vaste vergoeding voor iedere opgewekte kWh gedurende 15 jaar (subsidie looptijd). Na 15 jaar zijn de opbrengsten voor u en vervalt ook de installatie aan u. De kosten ter overname is dan € 1,- tot € 2.- per paneel.

Salderen

Voor: Bedrijven, particulieren en VvE's.

Hierbij legt u het aantal panelen dat nodig is om uw jaarverbruik of een deel van uw jaarverbruik te neutraliseren. Dit kan alleen bij een kleinverbruikersaansluiting (3 x 80 A of lager). Waarschijnlijk wordt de salderingsregeling in 2020 afgeschaft, waarvoor een terugleververgoeding voor in de plaats komt. In het voorjaar van 2018 gaat minister Wiebes vertellen wat dat gaat inhouden, maar het is onwaarschijnlijk dat de voordelen van de salderingsregeling snel zal worden afgeschaft. Aftrekposten die van toepassing kunnen zijn: Energie Investerings Aftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Energiecoöperatie

Voor: Bedrijven en VvE's.

U kunt uw dak ter beschikking stellen aan een energiecoöperatie. Als dakeigenaar ontvangt u hiervoor een vergoeding maar u kunt zelf ook lid worden en zonnepanelen kopen (tot 20% van het totale aantal panelen). Dit heeft als voordeel dat u niet aansprakelijk bent voor de panelen en geen investering hoeft te doen maar u profiteert ook van goedkopere energie. Alleen mogelijk als uw bedrijf/VvE een kleinverbruikersaansluiting heeft (3 x 80 A of lagere capaciteit).

Heeft u specifieke vragen of wensen? Laat het mij weten of ga naar /diensten/zonnepanelen

_______________________________________________________________________________________________________________________


Maak afspraak!

of bel direct 06-51431730

kosteloos en vrijblijvend advies